Portfolio/albums

Veel foto's zijn gemaakt op het Groninger platteland, het Wad en de Dollard. 
Maar ook gewoon op straat, in de tuin. Mijn portfolio geeft een globaal overzicht. In de sub mappen staan de specifieke foto's.
Sommige foto's hebben een titel. Met deze titel probeer ik mijn eigen beeld op het moment van vastleggen weer te geven.
De foto's zullen regelmatig worden gewisseld.